ثبت نام مجردها در طرح ملی مسکن

  • ملک مانا توسط ملک مانا
ثبت نام مجردها در طرح ملی مسکن

ثبت نام مجردها در طرح ملی مسکن

آیا مجردها هم میتوانند در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند؟

معاون وزیر راه:
قوانین بالا دستی اجازه ثبت نام مجردهای زیر ۳۵ سال را در طرح مسکن ملی را نمیدهد لذا وزارت راه نیز به

عنوان مجری مصوبات دولت نمیتواند برای خانه‌ دارکردن جمیعت مجرد کشور برنامه داشته باشد.

مفهوم مخالف این مصاحبه آن است که مجردهای بالای 35 سال امکان نام نویسی در این طرح را دارند.

برخی کارشناسان معتقد هستند که به دلیل عقب ماندن دولت‌ها از برنامه خانه دار کردن متاهل‌ها اولویت با افرادی

است که ۲۰ سال پیش ازدواج کردند اما هنوز صاحب خانه نشدند.

اگرچه، بدلیل اولویت متاهل ها وعیالواران، امتیاز زیادی به مجردها تعلق نخواهد گرفت و عملا حذف خواهند شد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن