آینده بازار ملک از دید تحلیلگران

  • ملک مانا توسط ملک مانا
آینده بازار ملک از دید تحلیلگران

آینده بازار ملک از دیدگاه تحلیل گران

آینده بازار ملک : روند کاهش قیمت ها در بازار مسکن که از آبان ماه آغاز شده بود. در دی ماه متوقف شد و شاهد اندک رشدی در این ماه بودیم. برخی این تغییر روند را اصلاح در مسیر نزولی قیمت ها میدانند. برخی آن را علامتی از برخورد مسکن به کف میدانند. اما دلایل طرفداران این دو دیدگاه چیست؟

مهدی بهداد کارشناس حوزه اقتصاد مسکن درباره مهمترین فاکتورهایی که در طی ماههای آتی تعیین کننده رفتار بازار مسکن خواهد بود به ۲ عامل اشاره میکند؛ نخست، بهای تمام شده ساخت واحدهای مسکونی بعنوان یکی از فاکتورهای تعیین کننده رفتار آتی مسکن و دومی روند نرخ ارز.

او با اشاره به اینکه طی ماه های گذشته قیمت زمین، پروانه و هزینه های ساخت بر اثر رشد نرخ ارز (بصورت مستقیم یا غیر مستقیم) دچار افزایش قابل توجهی شده است اعتقاد دارد: سازندگان حاضر نیستند بدون در نظر گرفتن حاشیه سود اقدام به واگذاری واحد خود کند. در بازار واحدهای مسکونی غیر نوساز نیز به دلیل بالا بودن سطح عمومی قیمت ها بر اثر بروز نرخ تورم قابل توجه، بعید به نظر میرسد که کاهش قیمت قابل توجهی صورت پذیرد. / دنیای اقتصاد

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن