تلاش شهرداری و ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
تلاش شهرداری و ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی

تلاش شهرداری و فرهنگ آپارتمان نشینی

ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی : با توجه به سکونت بخش عمده شهروندان تهرانی در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی و در راستای مأموریت‌های آموزش و ارتقای مشارکت های شهروندی و تحقق شعار «تهران؛ شهری برای همه» دستورالعملی با عنوان « ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی » توسط معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، تهیه و ابلاغ شد.
وی در تشریح تفکیک شهروند سودمند و فردی که تنها شهرنشین است. تصریح کرد: شهرنشین کسی است که صرفا سکونت فیزیکی در شهر دارد و از امکانات شهر استفاده میکند. اما در نقطه مقابلشهروند سودمند فردی است که علاوه بر استفاده و برخورداری از امتیازات شهرنشینی. تکالیف خود در قبال شهر را انجام میدهد که انجام این تکالیف را میتوانیم در قالب «رفتار متناسب شهروندی» دسته بندی کنیم.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران با بیان اینکه سیاست های تغییر رفتار اجتماعی باید با فن متقاعدسازی شهروندان برای تغییر نگرش افراد صورت گیرد، ادامه داد: مهم ترین بحث در متقاعدسازی روش و شیوه های پیام رسانی به مخاطبان. ایجاد بسترهایی برای گفت وگو، فضاسازی برای کنشگری موثر شهروندان است که میتواند منجر به متقاعد شدن افراد برای تغییر رفتار شهروندان در ابعاد مختلف شود.

وی در تشریح ابعاد تغییر رفتار شهروندان در حوزه محیط زیستی گفت: میتوانیم برای اجرای این طرح در سطح شهر ابتدا به سراغ مجتمع های مسکونی، آپارتمان ها. کسب و کارهای بزرگ و کوچک، مدارس، دانشگاه‌ها. خوابگاه‌ها و با تمرکز خاص بر فروشگاه های زنجیره ای به ویژه شهروند برویم تا با اجرای برنامه های مدون شاهد تحقق کاهش پسماند. حذف شیرابه، اصلاح الگوی مصرف و خرید، تفکیک پسماند و کاهش استفاده از کیسه پلاستیک در این بخش باشیم. چراکه تعیین سیاست بر اساس میدان عمل و ذی نفعان مختلف میتواند تاثیرگذاری پایداری را بدنبال داشته باشد.

ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن