اطلاع از وضعیت حساب طرف معامله

  • ملک مانا توسط ملک مانا

اطلاع از وضعیت حساب طرف معامله

اطلاع از وضعیت حساب طرف معامله

این نگرانی به خصوص زمانی که با صادر کننده چک ارتباط مالی و تجاری قبلی نداشته باشند دوچندان می شود

و در پی اطلاع از اعتبار صادر کننده چک هستند و نهایتاً زمانی که راهی برای اطلاع از اعتبار او نمی یابند اصل را بر اعتماد می گذارند

و چک را از طرف مقابل دریافت می کنند.

طرفین معامله می توانند جهت اطمینان از وضعیت حساب طرف مقابل،

شماره چک سراسری(16رقمی) چک را طبق نمونه بالا در سایت زیر وارد کرده و از وضعیت حساب طرف معامله مطلع شوند:

https://cbi.ir/EstelamSayad/19689.aspx

برای استعلام از حساب طرف مقابل خود میتوانید از ادرس بالا استفاده کنید

 

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن