افزایش حق ثبت اسناد رسمی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
127362

افزایش حق ثبت اسناد رسمی

افزایش حق ثبت اسناد رسمی :

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99، مبلغ حق الثبت جهت تنظیم اسناد رسمی

به میزان دو برابر افزایش یافت و از نیم درصد به یک درصد تغییر کرد.

بنابراین کسانی که در سال 1399 سند رسمی در دفترخانه ها تنظیم کنند، اگر موضوع سند مالی

یک درصد ارزش مال و اگر ملک باشد،

یک درصد ارزش معاملاتی ملک را بعنوان حق الثبت باید پرداخت نمایند.این افزایش قیمت ها در حالی به دفاتر

اسناد رسمی ابلاغ شده که از ۵ سال پیش تاکنون قیمت ها ثابت بوده و امسال این افزایش قیمت بدون اطلاع قبلی صورت گرفته است

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن