افزایش قیمت مسکن در تابستان

  • ملک مانا توسط ملک مانا
افزایش قیمت مسکن در تابستان

افزایش قیمت مسکن در تابستان

افزایش قیمت مسکن در تابستان

افزایش قیمت مسکن در تابستان: براساس اعلام مرکز آمار متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی

معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۳ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۲۰۰ تومان با

میانگین مساحت ۱۰۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۳.۷ درصد و

نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۴.۶ درصد افزایش داشته است

این گزارش همچنین حاکی است که تعداد معاملات آپارتمان در فصل تابستان 98 نسبت به فصل بهار منفی 37.5

درصد و نسبت به تابستان سال قبل منفی 57.7 درصد کاهش یافته است.

براساس اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده

از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تابستان ۹۸ در کل کشور ۳ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان با میانگین مساحت

۲۶۷ مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل ۹.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۰.۷ درصد افزایش داشته است.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن