افزایش 30 درصدی عوارض ساخت

  • ملک مانا توسط ملک مانا
افزایش 30 درصدی عوارض ساخت

افزایش 30 درصدی عوارض ساخت در سال 99 

مصوبه اخیر شورای شهر تهران برای افزایش 30 درصدی عوارض ساخت و ساز

نه تنها موجب فرار سازندگان از بازار تولید مسکن خواهد شد،

بلکه این اقدام افزایش قیمت مسکن را نیز رقم خواهد زد.

اعضای شورای شهر تهران در هفته اخیر نسبت به اصلاح محاسبه عوارض ساخت و ساز اقدام کردند، بر اساس مصوبه اخیر شورای شهر ، عوارض ساخت و ساز بر اساس مرغوبیت مکانی ملک حداکثر 30 درصد افزایش می یابد.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان سال 1398، 41 هزار و 309 پروانه ساختمانی صادر شده که بیش از 5 درصد آن مربوط به شهر تهران بوده است.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن