ازدواج مصلحتی، راهکار متقاضیان خرید ملک در ترکیه

  • ملک مانا توسط ملک مانا
lg-7a99a2601a5289c7ac8f1d38cab41df4

ازدواج مصلحتی، راهکار متقاضیان خرید ملک در ترکیه

اقامت در ترکیه : باتوجه به اینکه خریداران ملک در ترکیه می توانند کل خانواده خود و همسرشان را به عنوان وابستگان خویش معرفی و برای آنها هم اقامت بگیرند، اخیرا برخی شرکت ها تبلیغ می کنند که برای اخذ اقامت در ترکیه، هر دو خانواده از طریق یادشده، فقط با خرید یک ملک اقامت بگیرند و هزینه کمتری برای بدست آوردن اقامت خرج کنند.

مدارک لازم برای ثبت ازدواج در ترکیه

مدارک لازم برای هر کدام از زوجین :

  • پاسپورت
  • ۴عدد عکس
  • گواهی تولد درمورد کسانی که ایرانی الاصل هستند همان شناسنامه کافی است.
  • دریافت گواهی تجرد

هرچهار مدرک برای هر دو نفر به انضمام ترجمه ترکی انها برای این اقدام لازم است.

گواهی تجرد برگه مبنی بر مجرد بودن شخص که از کنسولگری کشورخود شخص قابل دریافت است. و این گواهی نشان دهنده این موضوع است که صاحب شناسنامه قبلا ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر نشده باشد.درخواست کننده گواهی تجرد تنها شخص صاحب شناسنامه می باشد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن