خرید و فروش املاک اوقافی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
اوقاف

املاک اوقافی

املاک اوقافی قابل خرید و فروش نیستند، و انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال ملک موقوفی

به شخص دیگری شود، از لحاظ قانونی امکان پذیر نیست. اما برخی شرایط وجود دارد که بر اساس آن،

از لحاظ قوانین املاک اوقافی مجاز اعلام شده است.

 زمانی برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف‌علیه ( کسی که وقف به نفع او شده است)،

فروش مال موقوفه لازم می‌شود که در صورت به فروش نرفتن ملک، از بین رفته و دیگر قابل استفاده نباشد.

در واقعیت شرط گرفتن جواز فروش مال موقوفه این است که مال مورد نظر در معرض خرابی باشد

و عملا امکان بازسازی آن امکان پذیر نبوده و یا کسی حاضر به این کار نباشد. فروش املاک وقفی

در مورد دیگری از طریق قانون جایز می باشد که بر اساس بروز اختلاف بین افراد ذینفع در

موقوفه ترس از خون ریزی وجود داشته باشد، که در اینصورت با نظارت ولی فقیه و بر اساس شرع

و قوانین وقف جواز فروش ملک وقفی داده می شود.

البته این نکته را فراموش نکنید، صرف اینکه اختلاف بین موقوف‌علیهم وجود دارد، مجوزی برای فروش

مال موقوفه داده نمی شود، مگر در مواردی که اختلاف‌های موجود به وقف به اندازه‌ای باشد که

در این میان احتمال به خطرافتادن جان فرد یا افرادی وجود داشته باشد. بر طبق قانون تشکیل سازمان

اوقاف و آیین‌نامه آن، در مواردی که فروش موقوفه مجاز باشد، بنا به شرایط ذکرشده، اجازه رییس

سازمان اوقاف به عنوان نماینده ولی‌فقیه برای فروش لازم و ضروری است.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن