اهمیت صدور کد رهگیری در چیست؟

  • ملک مانا توسط ملک مانا
اهمیت صدور کد رهگیری در چیست؟

چرا باید کد رهگیری ملک را بگیریم؟

اهمیت صدور کد رهگیری در چیست؟

صدور کد رهگیری چه اهمیتی دارد؟ گرفتن کد رهگیری برای ملک به 5 دلیل نیاز است که گرفته شود.

ابتدا این موارد را نام میبریم و در ادامه با هم به مرور کامل آنها میپردازیم. پس با ملک مانا همراه باشید.

اول بخاطر تضمین امنیت، دوم بدلیل شفاف سازی آمار معاملات. سوم امکان پیگیری در مراجع قضایی.

مورد چهارم بدلیل امکان استعلام ثبت قرارداد و مورد پنجم و آخر بدلیل عدم امکان جعل.

1. تضمین امنیت: صدور کد رهگیری برای جلوگیری از کلاهبرداری در بازار مسکن صادر میشود که امنیت

حقوقی معامله را بطور صد در صد تضمین میکند. با ثبت مبایعه نامه در سامانه هوشمند ثبت معاملات املاک

و دریافت کد رهگیری میتوانید از فروش مجدد آن توسط فروشنده جلوگیری کنید.

2. شفاف سازی آمار معاملات: ویژگی مهم قرار دادهایی که کد رهگیری دارند، شفاف سازی آمار معاملات آن ملک، رکود و رونق در بازار مسکن و جلوگیری از تکرار معاملات است.

3. امکان پیگیری در مراجع قضایی: قرار دادهایی که دارای کد رهگیری هستند در مراجع قضایی از اعتبار بیشتری برخوردار هستند و براحتی میتوان نسبت به حقوق از دست رفته هر یک از طرفین معامله اقدام نمود.

4. امکان استعلام ثبت قرار داد

5. عدم امکان جعل

همراهان عزیز ملک مانا برای مطالعه موارد بیشتر از این لینک به صفحه مشاوره حقوقی ما سر بزنید.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن