بازار مسکن در مهر ماه 1400 چگونه بود؟

  • ملک مانا توسط ملک مانا
بازار مسکن در مهر ماه 1400 چگونه بود؟

مهرماه در بازار مسکن چه گذشت؟

آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن در نخستین ماه فصل پاییز نشان از کاهش اندک قیمت ها و ریزش قیمت ها دارد.

به گزارش ملک مانا به نقل از اکو ایران ، گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۰» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان میدهد در مهرماه امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۵/۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 29.8 و 36.8 کاهش نشان میدهد.

در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 316.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

افزایش سهم قدیمی سازها از معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۵۴۷۱ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم 33.0 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با مهرماه سال قبل حدود 4.0 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های «۶ تا ۱۰»، «۱۱ تا ۱۵» و «بیش از ۲۰» سال ساخت افزوده شده است.

خانه های 50 متری بیشتر معامله شدند

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهرماه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «۵۰ تا ۶۰» متر با سهم 16.0 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «۶۰ تا ۷۰» و «۷۰ تا ۸۰» مترمربع به ترتیب با سهم‌های 14.2 و 13.6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، 57.4 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش ،در مهرماه سال ۱۴۰۰، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «10.0 تا 15.0» میلیارد ریال با سهم 19.3 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «5.0 تا 10.0» و «15.0 تا 20.0» میلیارد ریال به ترتیب با اختصاص سهم‌های 16.9 و 11.5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 49.5 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 20.0 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

فصل جا به جایی تمام شد اما رشد اجاره بها متوقف نشد

درحالی که فصل جابه جایی ها به پایان رسیده است اما همچنان بازار اجاره رشد اجاره بها در تهران را نشان می دهد ، در مهرماه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 48.4 و 5.13 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است .

بازارمسکن دراولین ماه پاییز
براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی تعداد معاملات انجام شده در مهرماه سال ۱۴۰۰ در حدود 5.5 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 29.8 و 36.8 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران معادل 316.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن