تازه ترین قیمت اوراق مسکن

  • ملک مانا توسط ملک مانا
oragh-melli

تازه ترین قیمت اوراق مسکن

تازه ترین قیمت اوراق مسکن : قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن

به طور متوسط در اسفند سال گذشته نسبت

به حدود دو هفته قبل کاهشی بوده و 400هزار تومان رسیده است.
بر این اساس، زوجین تهرانی برای تهیه وام 240 میلیونی

مسکن و جعاله باید 22 میلیون و 752 هزارتومان پرداخت کنند

و مجرد های ساکن تهران نیز
میتوانند 140 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند

که هزینه آن 13 میلیون و 272 هزار تومان میشود.

همچنین قیمت این اوراق در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به دی ماه این سال

کمی افزایش داشته و به ۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است

و در نهایت قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن

در اسفندماه سال گذشته رقم ۴۷ هزار و ۴۰۰ تومان را ثبت کرد

که نسبت به حدود دو هفته گذشته کاهش داشته است

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن