تخلف مشاوران املاک برای صدور کد رهگیری

  • ملک مانا توسط ملک مانا
تخلفات-مشاور-املاک

تخلف مشاوران املاک برای صدور کد رهگیری در ازای دریافت حق الزحمه

مدیحی: با املاکی‌های متخلف برخورد می‌کنیم!

مشاوران املاک باید در زمان انعقاد قرارداد در بحث خرید و فروش املاک نیم درصد قرار داد را به عنوان حق الزحمه خود در یافت کنند و برای قرار داد‌ها در بحث اجاره نیز باید یک چهارم مبلغ اجاره نامه از طرفین اخذ شود. مشاوران پس از انعقاد قرارداد‌های ملکی، آن‌ها را بصورت سیستمی ثبت رسمی کنند و در ادامه کد رهگیری را به طرفین قرارداد ارائه دهند.

مدیحی در واکنش به اینکه در برخی از دفاتر مشاور املاک بابت ارائه کد رهگیری از طرفین قرارداد وجوهاتی اخذ میشود، گفت: این اقدام غیر قانونی است و نباید برای اخذ کد رهگیری از شهروندان وجهی دریافت شود، چرا که اخذ کد رهگیری برای مشاوران املاک رایگان بوده و افراد فقط باید کمیسیون قانونی که برایشان تعریف شده است را از طرفین قرارداد دریافت کنند.

استفاده از برگه‌های ۳ برگی برای انعقاد قرارداد غیر قانونی است و در صورت مشاهده و یا شکایت شهروندان با این موضوع برخورد خواهد شد.

رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی تهران گفت: اتحادیه املاک باید لیست متخلفان این حوزه را به سازمان تعزیرات گزارش دهند تا نسبت به رسیدگی تخلفات صنفی در این حوزه ورود و با متخلفان برخورد کنیم.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن