قانونی دیگر برای معاملات و ساخت و ساز املاک خارج شهر و روستاها

  • ملک مانا توسط ملک مانا
قانونی دیگر برای معاملات و ساخت و ساز املاک خارج شهر و روستاها

تدوین قانونی دیگر برای معاملات

تدوین قانونی دیگر برای معاملات : لایحه حفاظت از زمین‌های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده،

حریم شهرها و روستاها توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری تقدیم هیات دولت شد.

🔸با توجه به فروش گسترده زمین در روستاها و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ ها

به مسکونی و ساخت ویلا و تخلفات مربوط به ساخت و ساز و تغییر غیرمجاز کاربری به ویژه در خارج از محدوده

و حریم شهرها به خصوص در شمال کشور همچنین با در نظر داشتن پیامدهای سوء اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی و زیست ‌محیطی این اقدامات از جمله از میان رفتن تدریجی بافت روستاها

و زمین‌های کشاورزی و رشد قیمت زمین و مسکن در این مناطق و رکود اقتصاد کشاورزی،

ضرورت دارد قانونی برای حفاظت از زمین‌های کشاورزی، باغ ها، جنگل‌ها و مراتع، تصویب شود./ایرنا

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن