تفاوت دو عبارت “در حکم سند لازم‌الاجرا” و “در حکم سند رسمی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
تفاوت دو عبارت "در حکم سند لازم‌الاجرا" و "در حکم سند رسمی

تفاوت سند لازم‌الاجرا و سند رسمی

تفاوت سند لازم‌الاجرا و سند رسمی : ♦️به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک “در حکم سند لازم‌الاجرا” است؛پ

یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازم‌الاجرا بودن است.

♦️سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (م ۱۳۰۵ ق.م) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست. ♦️به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی تنظیم می‌کنند، “در حکم سند رسمی” است. اینکه قانون‌گذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛ یعنی این اسناد، علاوه بر لازم‌الاجرا بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث نیز برخوردار هستند./حقوق بانکی

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن