تمدید اجاره نامه مستاجران

  • ملک مانا توسط ملک مانا
unnamed

تمدید اجاره نامه مستاجران

تمدید اجاره نامه مستاجران : احتمال تمدید شش ماهه اجاره نامه

مستاجران در خبرهای امروز آمده است وزارت راه و شهرسازی

به دولت پیشنهاد داده قرار داد مستاجران به طور خودکار

شش ماه تمدید شود که این طرح در دست بررسی است.

نظر به اینکه رابطه موجر و مستاجر ، تحت حاکمیت اراده اشخاص

خصوصی است و تجربه نشان داده است. هرگونه دخالت

در روابط خصوصی منجر به واکنش ذی نفعال خواهد شد،

لذا بعید است چنین طرحی اجرائی شود

محمود محمودزاده – معاون مسکن و ساختمان –

در خصوص تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران اعلام کرد:

با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری

همه‌گیر و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید

و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجاره‌بها ایجاد شده است،

وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت

به منظور تمدید خودکار شش ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارایه کرده است.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن