تورم بازار مسکن از تورم عمومی بالاتر نمی رود

  • ملک مانا توسط ملک مانا
تورم بازار مسکن از تورم عمومی بالاتر نمی رود

تورم بازار مسکن بالاتر نمی رود

تورم بازار مسکن بالاتر نمی رود : یک کارشناس اقتصاد مسکن، از احتمال کاهش رکود بازار

مسکن در سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: براساس اطلاعات به دست

آمده و بررسی های صورت گرفته، بازار مسکن در بهار سال جاری همانند زمستان سال گذشته

همچنان تحت تاثیر کرونا ویروس، قرار خواهد داشت و با خروج تدریجی از زیر سایه سنگین

این ویروس، به تدریج در سه فصل دیگر سال شاهد رونق نسبی بازار مذکور خواهیم بود.

برآوردها نشان می دهد که بازار مسکن درسال جاری به خصوص درشش ماهه دوم سال،

در مقایسه با سال گذشته با بهبود نسبی همراه باشد،

اگرچه همچنان بواسطه تحولات ارزی و تحریم های بین المللی، غیرقابل پیش بینی باقی خواهد ماند.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن