تورم بالادست بازار مسکن

  • ملک مانا توسط ملک مانا
تورم مسکن

تورم بازار مسکن

تورم بازار مسکن :

رکورد 36 ماهه رکود ساختمانی در پایتخت زده شد. اولین آمار رسمی از بازار بالادست بازار مسکن

در سال 99 نشان میدهد در ابتدای سال جاری تیراژ ساختمانی در مناطق 22 گانه شهر تهران

پایین ترین رکورد خود در سه سال گذشته را به ثبت رسانده است.

مطابق آمار ثبت شده در فروردین ماه امسال شهرداری تهران برای ساخت 2 هزار و 486 واحد مسکونی

مجوز ساخت صادر کرده است. اگر چه طبق روال هر ساله حجم صدور مجوز های ساختمانی در ماه نخست

سال به دلیل مقارن بودن با تعطیلات نوروزی به پایین ترین سطح در مقایسه با ماه های دیگر سال میرسد

اما در بررسی جزئیات وضعیت بازار ساخت و ساز در سال جاری و مقایسه با سال های گذشته حاکی

از آن است که صدور این میزان از پروانه های ساختمانی از فروردین ماه سال 96 تاکنون بی سابقه بوده است

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن