جان تازه قولنامه های معاملات املاک

  • ملک مانا توسط ملک مانا
جان تازه قولنامه های معاملات املاک

جان تازه قولنامه های معاملات املاک 

قولنامه های معاملات املاک (مبایعه نامه های عادی) با بخشنامه بانک مرکزی جانی تازه خواهند گرفت.

بانک مرکزی که دیماه 98 طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا)

بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود، در بهمن ماه 98 طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها تاکید کرد

در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند

انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند

به این ترتیب ، کسانی که ملک بالاتر از یک میلیارد تومان می خرند و باید ثمن معامله را از حساب خود برداشت و به فروشنده پرداخت کنند، با توجه به اینکه زمان تحویل پولشان به فروشنده، قبل از مراجعه به محضر و یا همزمان با مراجعه به محضر (برای تنظیم سند رسمی است) (زمانی که از حسابشان پول معامله را برداشت می کنند، هنوز سند رسمی ندارند .

به همین دلیل در اجرای بخشنامه فوق الذکر مکلف هستند تصویری از مبایعه نامه عادی خود را به بانکی که در آن حسا بدارند،تحویل دهند تا امکان برداشت پول از حسابشان فراهم شود.

به این ترتیب قطع کردن رابطه تنظیم سند رسمی با برداشت پول تدبیری است

که موضع اسناد عادی معاملات ملکی را تقویت می کند
به عقیده نگارنده، همانطور که سامانه دارائی در حال وصل شدن به محضرها جهت وصول مالیات نقل و انتقال است،

امکان اتصال سامانه بانکی به محضرها برای تسویه حساب خریدار با فروشنده

از طریق دستگاه پوز مستقر در دفترخانه، بهترین راهگشا در این خصوص تلقی می شود .(دکتر وکیلی- کارشناس رسمی دادگستری )

جان تازه قولنامه های معاملات املاک

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن