خبری از ساخت خانه‌ ارزان نیست

  • ملک مانا توسط ملک مانا
خبری از ساخت خانه‌ ارزان نیست

فعلا خبری از ساخت خانه‌های ارزان نیست

خبری از ساخت خانه‌های ارزان نیست

دبیر انجمن انبوه‌سازان قم میگوید: در گذشته با اجرای طرح‌های همچون مسکن مهر قیمت خانه برای خریداران ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان تمام میشد. اما امروز با ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان هم نمیتوان صاحب خانه شد.

اخیرا حسن روحانی، رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی دستور داده است. برای گسترش حریم شهرها زمین ارزان را در اختیار خانه اولی‌ها و انبوه‌سازان قرار دهند. این در حالی است که فعالان بازار مسکن معتقدند که ارائه زمین ارزان به انبوه‌سازان توزیع رانت را به همراه دارد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن