خرید خانه در ترکیه

  • ملک مانا توسط ملک مانا
خرید خانه در ترکیه

خرید خانه در ترکیه

ایرانیان برای خرید خانه در ترکیه باید از وزارت کشور ترکیه مجوز بگیرند

🔹 ایرانیان می‌توانند در ترکیه املاک غیرمنقول بخرند،

اما دریافت اجازه از وزارت کشور ترکیه جزو شروط لازم است.

🔹 بر اساس قانون تقابل ترکیه برخی کشورها از دریافت این اجازه معافند

اما نام ایران در این فهرست دیده نمی‌شود.

🔹 ایرانیان با دریافت اجازه از وزارت کشور ترکیه می‌توانند در این کشور خانه بخرند که این فرایند در مراکز ثبت سند انجام می‌شود.

🔹 برای دریافت اجازه خرید خانه، قبل از ثبت سند ایرانیان باید تفاهم‌نامه‌ای با عنوان

قول فروش خانه در دفترهای ثبت اسناد رسمی ترکیه امضا کنند.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن