ممنوعیت خرید و فروش مسکن ملی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
ممنوعیت خرید و فروش مسکن ملی

خرید و فروش مسکن ملی

خرید و فروش مسکن ملی : معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد

، واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر ، تحت هریک از عناوین حقوقی ،

غیر معتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد.

ثبت نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد

و خرید و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام در سامانه به معنای عضویت

یا تخصیص واحد نیست و چه بسا پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت نام کننده

غیر واجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری و …

فاقد هرگونه ارزش است.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن