دعوای اوقاف با مستاجرانش

  • ملک مانا توسط ملک مانا
0ec3968

دعوای اوقاف با مستاجرانش

دعوای اوقاف با مستاجرانش : معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از تدوین و ابلاغ دستورالعمل تشکیل مرکز داوری و صلح و سازش موقوفات خبر داد و گفت: دستورالعمل ارجاع به داوری و صلح و سازش در دعاوی مربوط به موقوفات (به استثنای موارد مذکور در ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) تهیه و به تایید نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و رئیس کل دادگستری استان تهران رسید.

آیا دعاوی و اختلافات اوقافی را می‌توان به داوری، ارجاع نمود؟

برابر ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، تحقیق در جمع و خرج عواید
راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و‌ موقوف علیهم
(‌با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره‌های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌التولیه در صورتی
که مظنه تعدی و‌ تفریط متولی نباشد.

قابل ذکر است که چون اموال و املاک موقوفه، متعلق به دولت یا سازمان اوقاف نیست و سازمان مذکور دارای
شخصیت حقوقی جداگانه ای نسبت به شخصیت موقوفه است و از سوی دیگر چون، اموال و املاک موقوفه،
عنوان و مصداق اموال دولتی ندارد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن