دغدغه مردان و سرپرست های خانوار در سال99

  • ملک مانا توسط ملک مانا
دغدغه مردان و سرپرست های خانوار در سال99

دغدغه مردان سال 99 جهت پرداخت مالیات

از دغدغه مردان و سرپرست های خانوار در سال 99، آش نخورده و دهان سوخته نسبت به اموال همسرشان است.

مطابق با قانون اصلاح قانون مالیاتها، اگر مجموع املاک یک خانواده (اعم از شوهر، زن و فرزندان غیر مستقل) به پنج میلیارد تومان برسد، سرپرست خانواده باید مالیات بر عایدی (ارزش) املاک را به دارائی پرداخت کند. از جمله مشکلاتی که برخی از سرپرستان خانوار با آن مواجه هستند،

این است که همسرانشان (بدلیل اشتغال به کار یا ارث بردن) دارای املاک شخصی هستند که هیچ ربطی به شوهرانشان ندارد و شوهر هیچ دخالتی هم در اداره و درآمد املاک همسر خودش ندارد

اما آمار چنین ملکی پای مرد خانواده نوشته شده

و با رساندن دارائی های خانوار به حد نصاب مالیاتی، شوهر را درگیر پرداخت مالیات می کند.

دقیقا همین اتفاق در قضیه محرومیت از یارانه ها اتفاق افتاد.

اگر ملکی شخصی برای همسر بود، مرد از گرفتن کمک هزینه معیشتی محروم می شد.

جا دارد تصویب کنندگان نهایی طرح اصلاح قانون مالیات ها،

به واقعیات جامعه در این موارد بیشتر توجه کنند تا مردان سرپرست خانوار

درگیر وضعیتی که در ادبیات ما به آن وضعیت ” آش نخورده و دهان سوخته ” گفته می شود، نشوند.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن