دو عنصر مهم برای مشاوران املاک

  • ملک مانا توسط ملک مانا
دو عنصر مهم برای مشاوران املاک

دو عنصر مهم برای مشاوران املاک

قدرت توصیف خوب و موقعیت شناسی
دو عنصر مهم برای مشاوران املاک

آورده اند که مردى از خانه اش راضى نبود، از دوستش که بنگاه املاك داشت خواست تا خانه اش را بفروشد.

دوستش گوشی را برداشت و به مسئول آگهی های روزنامه ای مهم یک آگهی سفارش داد. گفت بنویسید:
خانه اى زیبا که در محله ای با فرهنگ و آرام قرار گرفته، تراس بزرگ مشرف به کوهستان،

اتاق هاى دلباز و پذیرایى سنتی . بدون پله و با نورعالی …

صاحب خانه که داشت این مکالمه را می شنید، گفت: خانه ام را نمیفروشم، در تمام مدت عمرم مى خواستم جایى با همین مشخصات داشته باشم .
فروشنده رفت و … کمیسیون پرید.

موقعیت شناسی تکمیل کننده هنر توصیف است . قدرت توصیف خوب و موقعیت شناسی

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن