رونمایی سامانه املاک و وزارت شهرسازی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
رونمایی سامانه املاک و وزارت شهرسازی

رونمایی از سامانه املاک و وزارت شهرسازی

رونمایی سامانه املاک و وزارت شهرسازی : صبح امروز در جریان یک همایش وزارت راه و شهرسازی

از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی شد.. به گزارش ایسنا، در جریان همایش طرح اقدام ملی مسکن،

محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی از رونمایی سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد

یکی از موضوعاتی که هموازه طی سال های اخیر مطرح بوده بحث دریافت مالیات از عایدی املاک و مالیات خانه های خالی بوده است کخ پس از حدود پنج سال از مطرح شدن مسئولان وزارت راه و شهر سازی پیش نیاز مالیات از عایدی املاک را راه اندازی سامانه املاک و اسکان عنوان میکرد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن