ساخت یک واحد مسکونی چقدر زمان می‌برد؟

  • ملک مانا توسط ملک مانا
ساخت یک واحد مسکونی چقدر زمان می‌برد؟

ساخت یک واحد مسکونی چقدر زمان می‌برد؟

ساخت و ساز و فرآیند مجوز گرفتن نیازمند درگاه اینترنتی و نبود این درگاه منجر به طولانی شدن ساخت شده است.

یک کارشناس مسکن گفت: به طور تقریبی ۳۶ ماه طول میکشد تا یک ساختمان تمام مراحل را طی کند و ساخته شود، اگر هزینه ۳۶ ماه زمین و ۱۸ ماه ساخت را نیز متصور شویم، میتوانیم بگوییم ۵۴ ماه سرمایه ملی را در یک موضوعی که میتواند در زیر ۱۲ ماه باشد حبس کرده ایم که این امر می‌تواند برای اقتصاد بسیار مهم باشد، یعنی این امر ضرر اقتصادی زیادی به همراه دارد.

وی در رابطه با پروانه ساخت بیان کرد: در رابطه با پروانه نیز با یک دستگاه و یا وزارتخانه روبه رو نیستیم و چیزی که جای خالی اش را به خوبی احساس می‌کنیم درگاه اینترنتی است.

حسینی به این پرسش که چه کارهایی باید رخ دهد تا به شرایط مطلوب برسیم؟ پاسخ داد: نظامی تحت عنوان نظام ساخت و ساز تهیه کنیم که یک بازوی سخت افزار و نرم افزاری خواهد داشت، که بازوی نرم افزاری همان پنجره الکترونیک است و همه ضوابط را روی سامانه ثبت می‌کند.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن