سقوط سنگین معاملات در بازار مسکن

  • ملک مانا توسط ملک مانا
سقوط سنگین معاملات در بازار مسکن

سقوط سنگین معاملات در بازار مسکن

سقوط سنگین معاملات در بازار مسکن :

در حالیکه بانک مرکزی گزارش بازار مسکن اسفند ۹۸ را منتشر نکرده،

اما این بانک روز گذشته گزارش فروردین ۹۹ مسکن تهران را منتشر کرد که حاوی نکات مهمی

درباره عمق رکود تجارت مسکن در کلان شهر تهران بود.

مطابق گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹»

که توسط اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی ایران منتشر شده،

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران با کاهش ۸۷.۸ درصدی نسبت

به اسفند گذشته از ده هزار و ۲۱۴ واحد به هزار و ۲۴۳ واحد سقوط کرده است.

تعداد معاملات بازار مسکن تهران در مقایسه با فروردین سال ۱۳۹۸ نیز ۶۳.۷ درصد کاهش یافته است.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن