سند تک برگی چیست و چه برتری نسبت به سند منگوله دار دارد؟

  • ملک مانا توسط ملک مانا
سند تک برگی

سند تک برگی چیست

 سند تک برگی چیست: اسناد تک برگی از دهه 90 وارد چرخه معادلات ملک و املاک کشور شدند و اسناد

منگوله دار نیز کم کم از دور خارج شدند سندهای تک برگی فاقد پلمپ هایی هستند که در گذشته به اسناد منگوله

دار زده میشد و به جای آن از هلوگرام امنیتی برخوردار هستند.

این اسناد پس از هربار معامله باطل میشوند و بعد از آن سندی تک برگی جدید به نام مالک جدید ملک صادر خواهد شد.

نقشه و مختصات ملک نیز در نیمه دوم صفحه اول سند و با مقیاس یک دوهزارم منتشر شده است.

انتشار اسناد به صورت تک برگی باعث صرفه جویی بالایی در مصرف کاغذ شد و از جمله ویژگی های

آنها میتوان به سخت تر بودن جعل آن نسبت به سندهای منگوله دار، خوانا بودن نوشته های سند به دلیل تایپی و

مکانیزه بودن فرایند انتشار، نمایش کروکی دقیق و اشاره اطلاعات ملک به صورت جز به جز اشاره کرد.

از دیگر برتری های سند تک برگی نسبت به سند منگوله دار میتوان به این موضوع اشاره کرد

که هر سند برای یک نفر است یعنی دیگر مثل گذشته سند دست به دست نمی چرخد تا فرسوده و پوسیده شود.

انتشار سند به نام مالک جدید نیز از مزیت های مهم اسناد تک برگی است.

چه اطلاعات دیگری در سند قید شده است؟

از جمله دیگر اطلاعاتی که در اسناد تک برگی به آنها اشاره شده است میتوان به

سال ساخت، پلاک های اصلی، فرعی، مفروزی، بخش و ناحیه، نوع کاربری،

آدرس، پستی، کدپستی، سمت و طبقه، امکانات مشاعی و اختصاصی، وضعیت خاص و … اشاره کرد.

همچنین در اسناد تک برگی اطلاعات مالک نیز به درستی، دقیق و خوانا ثبت میشود که برای اشخاص حقیقی نام

و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و شماره ملی، آدرس و کد پستی، محل تولد و محل صدور و تابعیت مالک ثبت

شده است و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی و شماره ثبت حقوقی در سند ثبت شده است.

چه زمانی باید نسبت به تبدیل  سند اقدام کنیم؟

اگر پس از سال 90 معامله ای ملکی انجام داده اید نیاز به سند تک برگی خواهید داشت

اما اسنادی که پیش از سال 90 تهیه شده اند به راحتی و بدون هیچ مشکلی قابل استفاده خواهند بود.

البته بمنظور پیشگیری از اتلاف وقت در زمان فروش میتوانید در همان جلسه ای که قرار است

سند به نامتان شود برای دیافت سند تک برگی در اداره ثبت درخواست دهید.

جالب است که بدانید اگر شما به اندازه یک دهم دانگ در ملکی شریک باشید میتوانید سند تک برگی اختصاصی

خود را دریافت کنید.

این امکانی است که در اسناد تک برگی به وجود آمده است و پیش این در اسناد منگوله دار به سختی انجام می شد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن