اصلاح سند مالکیت در زمان درخواست پایانکار ساختمانی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
اصلاح سند مالکیت در زمان درخواست پایانکار ساختمانی

اصلاح سند مالکیت در زمان درخواست پایانکار ساختمانی

سند مالکیت در زمان پایانکار ساختمانی

سند مالکیت در زمان پایانکار ساختمانی : گواهی پایان کار ساختمان مدرکی است

که بعد از به پایان رسیدن فرایند ساخت و ساز با توجه به شناسنامه فنی ملک صادر می‌شود.

بعد از صدور گواهی پایان کار ساختمان مشخص می‌شود که این ملک از نظر مسکن و شهرسازی،

شهرداری و دیگر ارگان‌های مربوطه کاملاً قانونی ساخته شده و تمامی اصول لازم از جمله مقررات فنی و شهر سازی را رعایت کرده است؛

بنابراین اگر قصد خرید ملکی را دارید لازم است حتماً علاوه بر پروانه ساختمان، گواهی پایان کار آن را نیز رویت کند.

طبق دستور العمل شماره 740286/80

مورخه 95/6/13 مالکین املاک دارای اصلاحی ،

پس از احداث بنا در باقیمانده ملک و همچنین اراضی و املاک تجمیعی ملزم به ارائه سند مالکیت اصلاحی

یا تجمیعی در زمان ثبت درخواست پایانکار ساختمانی میباشند.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن