شفافیت در واگذاری املاک دولتی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
شفافیت در واگذاری املاک دولتی

شفافیت در واگذاری املاک دولتیشفافیت در واگذاری املاک دولتی

کمیسیون تلفیق بودجه 99 دولت را ملزم کرد در واگذاری املاک دولتی ، شفافیت داشته باشد .

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 گفت براساس بند2 ، به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد؛ نسبت به «مولدسازی دارایی‌های دولت در سقف 8 هزار میلیارد تومان» با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.البته در لایحه دولت «مولدسازی دارایی‌های دولت بدون تشریفات قانونی» مطرح شده بود که کمیسیون با این بخش موافقت نکرد و مقرر شد؛

حتما در سامانه ورود و به صورت شفاف واگذار شود تا ابهامی در بحث واگذاری‌ها نباشد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن