سامانه تخصصی املاک شمال کشور

شوک مالیاتی به مالکین خانه های خالی

  • توسط ملک مانا
  • 1
شوک مالیاتی به مالکین خانه های خالی

شوک مالیاتی به مالکین خانه ها

شوک مالیاتی به مالکین خانه ها : رئیس جمهور امروز سیزدهم دی ماه 99 قانون مالیات خانه های خالی

را به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ کرد ، بر اساس این قانون در صورتی که یک واحد مسکونی بیش

از ۱۲۰ روز از یک سال بدون سکنه یا کاربر باشد به عنوان «خانه خالی» محسوب می‌شود.

در این صورت، مالک این واحد در سال اول، هر ماه معادل ۶ برابر مالیات بر اجاره، سال دوم، در هر ماه

معادل ۱۲ برابر مالیات بر اجاره و سال سوم به بعد در هر ماه معادل ۱۸ برابر مالیات بر اجاره مشمولمالیات

بر خالی بودن واحد مسکونی خواهد شد

این در حالی است که در قانون اصلاح مالیاتهای سال 94 جریمه خالی بودن املاک، حد اکثر دو برابر

مالیات املاک اجاره داده شده (آن هم در سالهای دوم ببعد) بود.


اکنون باید دید آیا دولت قادر هست این جریمه سنگین را از مالکین اخذ کند یا خیر؟

دیدگاهتان را بنویسید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن
شروع گفتگو
به مشاوره نیاز دارید؟