عدم تصویب آئین نامه قانون پیش فروش بعد از 9 سال

  • ملک مانا توسط ملک مانا
عدم تصویب آئین نامه قانون پیش فروش بعد از 9 سال

عدم تصویب قانون پیش فروش

عدم تصویب قانون پیش فروش: دبیر کانون انبوه سازان کشور گفت هنوز آیین نامه‌های اجرایی پیش فروش

ساختمان بعد از ۹ سال نوشته نشده است و سازندگان از نواقص قانون پیش فروش گله‌مند هستند

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۸۹ با پیشنهاد قوه قضاییه لایحه پیش فروش ساختمان تقدیم مجلس شد، گفت:

متأسفانه بعد از گذشت ۹ سال هنوز شاهد وجود مشکلات بسیار زیاد در این قانون هستیم.

او با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان نتوانسته فعالیت کاری بسیاری از سازندگان و انبوه سازان را در این حوزه هدایت کند گفت:

هم اکنون در قانون پیش فروش ساختمان هیچ کدام از چارچوب‌های معین شده نه تنها دیده نشده بلکه در زمان

اجرایی کردن آن‌ها هیچ کدام رعایت نمی‌شود.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن