عدم تفهیم قوانین سند به اصحاب سند چه حکمی دارد ؟

  • ملک مانا توسط ملک مانا
عدم تفهیم قوانین سند به اصحاب سند چه حکمی دارد ؟

عدم تفهیم قوانین سند به اصحاب سند چه حکمی دارد ؟

عدم تفهیم قوانین سند : اگر سر دفتر اسناد رسمی، کلیه قوانین مرتبط با سندی که تنظیم کرده است را به اصحاب سند تفهیم نکند، باید خسارت بدهد.
با تحلیل کانال منابع تخصصی املاک، مثلا اگر شخصی زمینی کشاورزی می خرد تا پروژه ای در آن بسازد، سردفتر مکلف است ثابت کند که موضوع ممنوع بودن ساخت و ساز در اراضی کشاورزی را در موقع تنظیم سند به خریدار تفهیم کرده است والا بعد از امضای سند اگر نتواند این امر را ثابت کند و خریدار از بابت عدم امکان ساخت و ساز و از بین رفتن سرمایه اش ادعای خسارت کند، سردفتر تنظیم کننده سند انتقال مسئول جبران خسارت است. (ماده 34 آئین نامه جدید دفاتر اسناد)

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن