فرصت اعتراض متقاضیان حذف شده ی مسکن ملی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
فرصت اعتراض متقاضیان حذف شده ی مسکن ملی

فرصت اعتراض متقاضیان حذف شده ی مسکن ملی

فرصت اعتراض متقاضیان مسکن ملی

فرصا اعتراض متقاضیان مسکن ملی : متقاضیان مسکن ملی که پیامکی دریافت نکرده اند

از اول اسفند ماه به مدت 10 روز فرصت دارند با مراجعه به سامانه مسکن ملی اعتراض خود را ثبت کنند. پیش تر وزیر راه و شهرسازی خبر داده بود که ۴۲ درصد از متقاضیان مسکن ملی فاقد شرایط نیستند و بر اساس پالایش انجام شده اکنون تنها ۱۲۳ هزار نفر واجد شرایط هستند و کار تشکیل پرونده آنها شروع شده است. احتمال می‌رود با بررسی این شرط که در همین هفته نتایج آن مشخصص خواهد شد جمعیت بیشتری از طرح مسکن ملی حذف شوند که از روز اول اسفند ماه می‌توانند

با مراجعه به سامانه/tem.mrud.ir از چگونگی درج اعتراض خود با خبر شوند./ ایرنا

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن