فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

  • ملک مانا توسط ملک مانا
unnamed

فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست

دستور تخلیه زمانی صادر می گردد

که رابطه موجر و مستاجر طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باشد

و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشد

از جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداد اجاره املاک مسکونی،

که قاضی شورای حل اختلاف با صدور دستور به مرجع انتظامی محل ظرف یک هفته اقدام به تخلیه ملک مسکونی می نمایند.

ولی حکم تخلیه زمانی صادر میگردد که بنا به هر دلیلی

نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستاجر موصوف دستور تخلیه را صادر کرد و نیاز به دادرسی داشته باشد و نهایتا حکم صادر گردد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن