فروش املاک دولت برای تامین هزینه کارمندان

  • ملک مانا توسط ملک مانا
فروش املاک دولت برای تامین هزینه کارمندان

فروش املاک دولت برای تامین هزینه کارمندان

فروش املاک دولت برای تامین هزینه کارمندان : اخیرا تعدادی از کارکنان سازمان سنجش بازنشسته شده ولی بودجه ای برای پرداخت پاداش پایان خدمت آنها وجود نداشته است.

به همین دلیل کمیسیون لوایح دولت ( مرجع تصمیم گیری برای فروش و واگذاری املاک دولتی ) در جلسه نیمه دوم دیماه 98 خود مصوب کرده است که تعدادی از املاک وزارت علوم در منطقه ی شهریار به فروش رسیده و از محل فروش آنها بودجه پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان سنجش را تامین کنند.

( خبر نامه شماره 6379 مورخه 22 دیماه 98 سایت دفتر هیات دولت )

به این ترتیب ، موضوع مولد سازی املاک دولت که در قوانین مصوب،

بعنوان هدف اساسی در واگذاری های املاک دولت ذکر شده است،

به تامین بودجه های جاری دستگاه های دولتی تقلیل یافته است.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن