فروش مجوز دفاتر رسمی

  • ملک مانا توسط ملک مانا
فروش مجوز دفاتر رسمی

فروش مجوز دفاتر رسمیقیمت فروش مجوز دفاتر رسمی

رئیس مرکز ملی مطالعات و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:

برخی مجوز‌ها از ۲۰۰ میلیون تومان تا ۷ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شوند، برای مثال در تهران یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و اگر با ملک باشد تا ۷ میلیارد تومان هم قیمت دارد این چیزی جز انحصار نیست. دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع کارشناسان گفت:به علت وجود انحصار در سیستم دفاتر رسمی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، متاسفانه مجوز و پروانه تاسیس دفاتر  اسناد رسمی به قیمت های ۴۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد تومان فروخته می شود.

/صدا و سیما

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن