فسخ قرارداد اجاره تالارها و سالنها

  • ملک مانا توسط ملک مانا
فسخ قرارداد اجاره تالارها و سالنها

فسخ قرارداد های اجاره تالارها و سالنها

فسخ قرارداد های اجاره تالارهاوسالن ها بدلیل وجود قوه قاهره، بدون پرداخت خسارت و اجاره بها است.

در خبرهای امروز 6 اسفند 98 آمده است که مراجع قانونی به تالارهای پذیرائی و سالن های اجاره ای دستور داده اند

که در صورت لغو مراسم رزرو شده، اجاره کننده هیچگونه خسارتی نباید به اجاره دهنده سالن پرداخت نماید.
مبنای حقوقی این دستور، ماده‌ی ۲۲۹ قانون مدنی است که بیان کرده «اگر متعهد به‌واسطه‌ی حادثه که دفع

آن خارج از حیطه‌ی اقتدار او است، نتواند از عهده‌ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه‌ی خسارت نخواهد بود»
به عبارت دیگر چون در حال حاضر، توصیه مقامات بهداشتی لغو تمام اجتماعات است،

لذا کافی است رزرو کنندگان استدلال کنند که بدلیل شیوع بیماری کرونا نمی خواهند مراسم خود را برگزار کنند.

در این صورت ، با استفاده از قاعده حقوقی فورس ماژور (قوه قاهره) لغو قرارداد اجاره که از عقود لازم است،

برای اجاره کننده جایز بوده وبر همین اساس نه تنها جرائم مندرج در قرارداد متوجه او نخواهد بود

بلکه مستاجر الزامی به پرداخت اجاره بها بدلیل عدم استفاده از مکان مورد اجاره نخواهد داشت.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن