فعالسازی سامانه ثبت نام وام ودیعه و ملی مسکن

  • ملک مانا توسط ملک مانا
فعالسازی سامانه ثبت نام وام ودیعه و ملی مسکن

فعالسازی سامانه ثبت نام وام ودیعه و طرح اقدام ملی مسکن

سامانه طرح اقدام ملی مسکن و همچنین دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که یک ماه قبل از دسترس خارج شده بود، به تازگی در دسترس کاربران قرار گرفت.

سایت سامانه طرح اقدام ملی مسکن و همچنین ثبت‌ نام دریافت تسهیلات کمک ‌ودیعه مسکن که ۱۹ تیرماه به دلایلی از دسترس خارج شده بود، بار دیگر به آدرس tem.erud.ir در دسترس کاربران قرار گرفت. متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن با مراجعه به این سامانه میتوانند نام‌نویسی کرده و در صورت احراز شرایط مندرج در آیین‌نامه این تسهیلات که به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسیده، برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه کنند.


سقف تسهیلات اجاره مسکن در شهرهای مختلف

سقف تسهیلات ودیعه مسکن بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران ۷۰، کلان‌ شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه ۴۰و سایر شهرها ۲۵میلیون تومان تعیین شده است. بازپرداخت این تسهیلات برای تهرانی‌ها پنج ساله و برای سایر شهروندان سه ساله است؛ نرخ سود این تسهیلات برای همه متقاضیان، ۱۳درصد خواهد بود. متقاضیان فرصت دارند تا پایان شهریور ماه درخواست خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن