قانون افزایش اجاره بها چیست؟

  • ملک مانا توسط ملک مانا
اجاره بها

اجاره بهای ملک طبق چه قوانینی افزایش پیدا میکند؟

قانون افزایش اجاره بها : رکود بازار مسکن باعث افزایش اجاره بهای ملک میشود و گاهی این افزایش از نظر مستاجران غیرمنطقی میباشد و توان پرداخت مبلغ اجاره را ندارند. اما نرخ اجاره بها چگونه محاسبه میشود؟ صاحبان ملک تا چند درصد و در چه شرایطی مجاز به افزایش و اضافه کردن اجاره بها هستند؟ با ملک مانا همراه باشید تا این موضوع را بررسی کنیم.

تعیین اجاره بها تابعی از نرخ مسکن است. این امر بطور معمول یک پنجم نرخ هر متر مربع بعنوان قیمت عرف رهن و اجاره خانه محاسبه میشود. برای مثال اگر خانه متری 10 میلیون تومان باشد. هزینه رهن خانه متری 2 میلیون تومان محاسبه میشود. و اما روش دوم محاسبه نرخ اجاره بهای خانه نرخ تبدیل بهره در بازار حدود 3% میباشد. یعنی هر یک میلیون تومان هزینه رهن معادل 30هزار تومان اجاره است. این نرخ با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن 25000 تومان محاسبه میشود.

اگر در خصوص مسائل حقوقی سوالی دارید میتوانید با ملک مانا تماس حاصل کنید و سوال خودتونو مطرح کنید تا کارشناس حقوقی ما شمارو راهنمایی کند. پس با شماره 0134402 تماس بگیرید.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن