مصوبه دولت برای تعیین مدت قرارداد های موقت

  • ملک مانا توسط ملک مانا
مدت قرارداد موقت

تعیین مدت قرارداد های موقت

مصوبه دولت برای تعیین مدت قرارداد های موقت: سلام به سایت ملک مانا خوش آمدید. طبق گزارش ملک مانا: هیات وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران. با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سال‌های اخیر. به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، تصویب کرد. بر این اساس در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه خواهد شد.

 

 

 

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن