قطب جدید برای سرمایه گذاران مسکن

  • ملک مانا توسط ملک مانا
قطب جدید برای سرمایه گذاران مسکن

شیوع کرونا، رکود بازار و یافتن قطب جدید سرمایه گذاران مسکن

ملک مانا: بررسی سرمایه گذاری های ساختمانی از رشد در دو استان شمالی کشور و ریزش بالغ بر ۵۰ درصدی در پایتخت نسبت به سال ۹۱ تا کنون خبر میدهد. اعداد و ارقام نشان دهنده ی رکود مسکن در تهران و در پی آن بیانگر مهاجرت سرمایه های ساختمانی به مازندران و گیلان و رونق مسکن در این دو استان است. بر همین اساس گویا قطب سرمایه گذاری مسکن در حال جابه جایی بسوی شمال کشور و علی الخصوص گیلان و مازندران است.

مهاجرت به شهرهای شمالی

آنچه که پراهمیت است بخش عظیمی از ساخت و سازهای ویلایی در شمال کشور در بافت روستایی انجام شده است؛ که در واقع بدون دریافت مجوز و پروانه ساختمان است. با این وجود و بدون در نظر گرفتن ویلاسازی ها در روستاها بدون دریافت مجوز؛ باز هم آمارها خبر از تعداد زیاد ملک های ساخته شده در شمال کشور دارد. در واقع شهرهای شمالی به مقصد مهاجرت دوم ملکی تبدیل شده اند.

در واقع مهاجران اول به شمال کشور؛ خریداران ملک هستند. مهاجران دوم؛ مهاجرت سازنده های ملک به بازار شمال کشور به قصد رونق در کسب و کار خویش است. عوامل مختلفی می تواند بر این مهاجرت ها موثر باشد. از جمله این عوامل میتوان به افزایش تمایل ساکنان شهرهای بزرگ به زندگی در آب و هوای مساعد و پاکیزه ی شمال کشور اشاره داشت.

افزایش آلودگی در کلانشهرها و شهرهای صنعتی

دومین عامل میتواند افزایش آلودگی در کلانشهرها و شهرهای صنعتی باشد که با افزایش تراکم جمعیت نیز؛ استفاده از وسایل نقلیه شخصی نیز در حال افزایش و قطعا آلودگی بیشتر است. سومین عامل موثر در واقع ساخت آزاد راه ها و اتوبان ها در جاده های شمالی کشور است که مسیر رفت و آمد سریعتر و راحت تر شده است.

شیوع بیماری کرونا

علت چهارم نیز متاثر از شیوع بیماری کرونا بود که بدلیل محدودیت های سفر و بستن جاده ها برخی از هموطنان تصمیم بر خرید ملک یا تهیه منزل استیجاری در شمال کشور کردند. که در این شرایط منزل در مناطق خوش آب و هوا داشته باشند. همچنین در نهایت امر آخرین دلیل نیز مشاغل دور کار در بازه زمانی شیوع کرونا بود؛ که بدین واسطه ترجیح دادند دور کاری خود را در شمال کشور و ویلای خوش آب و هوا به جا آورند. سرمایه گذاران نیز این فرصت را غنیمت شمرده و به سرمایه گذاری در این مناطق روی آوردند.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن