قیمت معاملاتی (دولتی) املاک برای سال 1400 مشخص شد

  • ملک مانا توسط ملک مانا
amlaak1-min

قیمت معاملاتی (دولتی) املاک برای سال 1400 مشخص شد

قیمت دولتی املاک : قیمت معاملاتی املاک که کاربردهای زیادی در خصوص مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، حق التحریر، هزینه دعاوی املاک در دادگستری و… دارد ، توسط کمیسیون مربوطه مشخص و ابلاغ شده است.

بر اساس مصوبه فوق الذکر، در سال 1400 ارزش معاملاتی املاک، 10 درصد ارزش روز املاک است

بنابر این هرزمان نیاز باشد محاسبه ای بر مبنای قیمت معاملاتی املاک صورت گیرد. کافی است 10 درصد قیمت روز هر ملکی محاسبه شود تا قیمت معاملاتی آن به دست آید
گفتنی است به جهت جلوگیری از اختلاف درمحاسبات مربوطه. قیمت روز املاک نیز یکبار در طول سال بدون توجه به تورم ماهانه و مقداری کمتر از قیمت واقعی، توسط کمیسیون تقویم مشخص و تثبیت می گردد

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن