بررسی مالکیت مطلق ملک

  • ملک مانا توسط ملک مانا
بررسی مالکیت مطلق ملک

بررسی مالکیت مطلق ملک

مالکیت مطلق ملک : مالکیت مطلق یک ملک از لحاظ کیفی به 4 مورد حق مالکیت، حق انتفاع، ملک فاقد حق ارتفاق و ملک فاقد حق اولویت یا حق اظهار نظر تقسیم میشود که در این ویدئو به بررسی آنها میپردازیم.

 

 

برای ویدئو های مشاوره حقوقی بیشتر میتوانید به لینک زیر مراجعه بفرمائید.

 

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن