مراحل تبدیل سند مشاع به سند شش دانگ

  • ملک مانا توسط ملک مانا
مراحل تبدیل سند مشاع به سند شش دانگ

چگونه سند مشاع را به سند شش دانگ تغییر دهیم؟

مراحل تبدیل سند مشاع به سند شش دانگ
مراحل تبدیل سند مشاع به سند شش دانگ

مراحل تبدیل سند مشاع : 1. ملکی که سند مشاع دارد به معنای آن است که ملک بنام یک، دو یا چند نفر است

هر کدام از این افراد سند رسمی مختص به خود را دارند و در کل ملک مورد نظر را با هم شریک هستند.

2. شش دانگ یعنی ملکی که بصورت کامل برای یک نفر باشد. شش دانگ در لغت بمعنای شش جهت است

که در املاک به جهت شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا و پایین اشاره میکند. (منظور از بالا و پایین همان

بام و زیر زمین ملک میباشد).

3. اولین موردی که باید بررسی شود این است که ملک باید قابل افراز باشد. یعنی متراژ ملک مورد نظر

به اندازه ای باشد که برای تقسیم ملک برای اشخاص و گرفتن سند شش دانگ بتوان ملک را بصورت مساوی

میان یکدیگر تقسیم کنند.

4. با مراجعه به شهرداری منطقه و با کسب موافقت ایشان میتوانید کار را شروع کنید و شهرداری با

بررسی ملک از تمامی شرایط موافقت خود را طی نامه ای که با مهر و امضای نائب رئیس استان شماست

تحویل میدهد و موافقت را اعلام میکند.

مراجعه به اداره ثبت اسناد جهت انجام مراحل تبدیل سند مشاع

5. با مراجعه به اداره ثبت و تسلیم مجوز افراز مشاعاتی که از شهرداری مربوطه اخذ گردیده بود، اداره ثبت با

بررسی ملک یا خانه شما نامه ای مبنی بر متراژهایی که میبایست ملک شما به آن تقسیم گردد به شما خواهد داد.

به این نامه، نامه ی تقسیم بندی ملک گفته میشود.

6. در این نامه متراژ زمین و تعداد طبقاتی که به هر شخص میرسد تعیین گردیده و شما میتوانید برای

سند شش دانگ خود اقدام نمائید. این پروسه چند روزی بطول خواهد انجامید و بعد از طی شدن مراحل

ادارای و نامه نگاری لازمه و مراحل اداری و دوباره نامه نگاری های مورد نیاز و قانونی، سندهای

شش دانگ برای هر مالک به دستشان خواهد رسید.

همراهان عزیز ملک مانا برای مطالعه موارد بیشتر از این لینک به صفحه مشاوره حقوقی ما سر بزنید.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن