خبر خوش معاون وزیر راه درباره مسکن

  • ملک مانا توسط ملک مانا
خبر خوش معاون وزیر راه درباره مسکن

مسکن ارازن قیمت

مسکن ارزان قیمت

خرید مسکن ارزان قیمت : معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که اقشار کم درآمد را با کمترین آورده صاحبخانه میکنیم. گفت : در فاز اول 135 هزار متقاضی واجد شرایط دهک یک تا سه داریم.

محمود محمود زاده در خصوص ساخت مسکن اقشار کم درآمد ( دهک های اول و دوم و سوم )

گفت : برای خانه دار شدن این اقشار طرحی با مشارکت دستگاه های حمایتی از جمله کمیته امداد و بنیاد مستضعفان

برنامه ریزی کرده ایم .در این طرح قرار است 200 هزار واحد مسکونی مخصوص این افراد

احداث شود تا با کمترین آورده ممکنصاحب مسکن شوند. وی ادامه داد :

در فاز اول 135 هزار متقاضی واجد شرایط که عموما تحتپوشش کمیته امداد قرار دارند.

ثبت نام کرده اند و منتظریم تا متقاضیان تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز معرفی شوند ، در مجموع این طرح قابلیت اجرایی دارد.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن