معاملات نیابتی به چه معناست

  • ملک مانا توسط ملک مانا
معاملات نیابتی به چه معناست

 معاملات نیابتی یعنی چه؟

معاملات نیابتی به چه معناست : در برخی مواقع ، طرف امضا کننده قرارداد شخصی غیر از مالک است. به عبارت دیگر ممکن است فردی به ‌نیابت و نمایندگی از مالک اقدام به امضای قرارداد کند. نیابت در معامله شکل های مختلفی دارد ؛ معامله به وسیله‌ وکیل، معامله‌ به‌وسیله ولی و قیم و‌همچنین معامله به‌ نمایندگی از شرکت ها از جمله موارد نیابت در معامله هستند.

معامله بوسیله وکیل

مطابق ماده ۶۵٧ قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب و نماینده خود می نماید.

وکالت عقدی است جایز.

به این معنا که هر یک از طرفین هر موقع که بخواهند می توانند آن را به هم بزنند.

انجام وکالت در معاملات بصورت وکالت رسمی انجام می گیرد به این معنا که وکالت نامه ای

من باب فروش یا اجاره ملک یا املاک مشخصی به فردی داده می شود و یا ممکن است

اعطای وکالت صرفاً جهت انجام عمل خاصی باشد که در اینصورت به آن وکالت کاری گفته می شود

مانند وکالت در مراجعه به اداره ثبت جهت انجام امر خاصی.

اولین نکته مهم در انجام معامله با وکالت از فردی دیگر، بررسی اعتبار وکالتنامه وکیل می باشد.

چرا که ممکن است در بعضی موارد اعتبار وکالتنامه از بین رفته باشد.

بطور مثال در صورت فوت موکل و یا وکیل، در صورت عزل وکیل توسط موکل، حجر وکیل یا موکل بدلیل دیوانگی،

وکالتنامه اعتبار خود را از دست می دهد.

وکیل فقط در حدود اختیاراتی که به وی داده می شود مجاز به اقدام می باشد

و اگر وکیل کاری را انجام دهد که موکل این اجازه را به وی نداده باشد،

عمل او فضولی محسوب می شود و در صورتی که موکل تأیید ننماید عمل انجام شده وکیل باطل است.

از کتاب نوشته
راهنمای خرید و فروش پیش خرید و پیش فروش (املاک و مستغلات)

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن