نظریه کارشناس رسمی دادگستری در تنظیم قرارداد

  • ملک مانا توسط ملک مانا
13980920001002_Test_PhotoN

نظریه کارشناس رسمی دادگستری

طرح « الزام اخذ نظریه وکیل در تنظیم قراردادهای بیشتر از پنج میلیارد ریال »

طرح « الزام اخذ نظریه وکیل یا کارشناس رسمی دادگستری در تنظیم قراردادهای بیشتر از پنج میلیارد ریال »

دیروز 30 دی ماه 98 توسط  هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

بنظر میرسد این طرح با قانون دفاتر اسناد رسمی و دیگر قوانین جاری مربوط به تنظیم اسناد در تعارض شدید باشد.

سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص قرار ارجاع دعاوی به کارشناسی اظهار کرد:

گستردگی علوم و پیشرفت غیر قابل تصور شاخه‌های مختلف علم و گرایش هر چه بیشتر به تخصصی شدن

رشته‌های علمی، بهره‌گیری از نظرات کارشناسان متخصص توسط مسئولان قضایی را اجتناب‌ ناپذیر کرده است و

در این راستا قوه قضاییه با برگزاری آزمون‌های مختلف به برگزیدن افرادی اقدام میکند که دارای تخصص کافی و توانایی لازم جهت ارایه نظرات قابل اطمینان و اعتماد هستند.

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن