نکاتی راجع به سرقفلی املاک تجاری در حقوق ایران

  • ملک مانا توسط ملک مانا
نکاتی راجع به سرقفلی املاک تجاری در حقوق ایران

نکاتی راجع به سرقفلی املاک تجاری در حقوق ایران

اگر مالک با ساخت بنای اضافه، موجب کاهش ارزش املاک همسایگان شود، حل کردن موضوع در کمیسیون ماده صد نمیتواند حق همسایگان برای شکایت و گرفتن خسارت را ازبین ببرد….

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن